WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
Witamy na portalu w igadam.pl ( „Strona"), internetowym serwisie społecznościowym dla uczących się języków obcych. Strona jest własnością oraz jest zarządzana przez You & AJ z siedzibą pod adresem  44-120 Pyskowice, ul. Dąbrowskiego 2.
1. AKCEPTACJA WARUNKÓW
iGadam.pl świadczy swoje usługi ( „Usługi") podlegające następującym Warunkom świadczenia usług („WŚU"), które mogą być przez nas aktualizowane od czasu do czasu bez uprzedzenia. Najbardziej aktualną wersję WŚU możesz w dowolnym momencie przejrzeć tutaj: Warunki świadczenia usług.
Uzyskując dostęp lub korzystając ze Strony, Ty („Użytkownik") oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś oraz zgadzasz się na przestrzeganie Warunków świadczenia usług bez względu na to czy jesteś zarejestrowanym członkiem igadam.pl czy nie. Nieprzerwane korzystanie z Usług lub strony po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian stanowi Twoją akceptację nowych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie tych oraz przyszłych WŚU, nie korzystaj ani nie uzyskuj dostępu (ani nie kontynuuj korzystania z lub uzyskiwania dostępu) do Usług lub Strony. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie Strony w celu określenia czy do niniejszych WŚU zostały wprowadzone zmiany oraz przeglądanie tych zmian.
2. OPIS USŁUG
Usługi są usługami internetowymi oraz pozwalają Użytkownikom, którzy zarejestrują się jako użytkownicy („Zarejestrowany użytkownik") w celu stworzenia oraz uaktualnienia profilu internetowego na Stronie. Po zarejestrowaniu w celu korzystania z Usług, każdy Zarejestrowany użytkownik otrzyma swój osobisty Profil w celu umieszczania „Treści" (zgodnie z definicją tego terminu w Art. 6). Każdy Profil posiada ograniczoną ilość miejsca na dysku. O ile nie określono wyraźnie inaczej, wszelkie nowe funkcje dodane lub poprawiające obecne Usługi, łącznie z wprowadzaniem nowych narzędzi oraz zasobów podlegają WŚU. Rozumiesz oraz zgadzasz się, że Usługi są świadczone „TAK JAK JEST" oraz, że korzystasz z tej Strony na własne ryzyko. iGadam.pl nie ponosi odpowiedzialności za terminowość, usuwanie, niepoprawne dostarczenie lub niepowodzenie przy przechowywaniu wiadomości użytkownika lub ustawień osobistych. Nie odpowiadamy również za niepoprawne funkcjonowanie Twojego połączenia z Internetem lub komputera.
3. OPŁATY.
PROMOCJA DLA NAUCZYCIELI.
Wystarczy rejestracja do końca WRZEŚNIA 2015, a konto dostaniesz na stałe NIEODPŁATNE!
Z portalu iGadam.pl można korzystać zupełnie bezpłatnie będąc uczniem szkoły Agatha's SCHOOL oraz wszyscy pozostali użytkownicy przez pierwszy miesiąc od momentu rejestracji na portalu.
By przedłużyć ważność konta, płatność należy zlecić samemu. Zalogowanie na portalu nie powoduje automatycznego obciążania osoby korzystającej z usług. Płatność na portalu działa jak karty na doładowanie. Należy wejść w zakładkę Płatności i wybrać formę płatności oraz termin ważności. Konto nieużywane przez 2 lata traci całą historię uczonych słówek i konto zostaje usunięte.

Obecnie oferujemy siedem rodzajów długości subskrypcji, które można wykupić na igadam.pl:

 • 7 dni: 4 zł z vat
 • 7 dni płatność sms-em 7,38 zł
 • 14 dni: 7 zł z vat
 • 1 miesiąc: 9 zł z vat
 • 3 miesiące: 20 zł z vat
 • 6 miesięcy: 30 zł z vat
 • 12 miesięcy: 49 zł z vat

 • Chcesz zapłacić mniej? Zorganizuj grupę 10 osób. Znajomi w pracy czy na studiach. Każdy może zorganizować grupę!
 • Cena dla grupy 3 osobowej: 13 miesięcy/30zł brutto/osoba
 • Cena dla grupy 6 osobowej: 13 miesięcy/25zł brutto/osoba
 •   
 • 1,54 zł = 1 miesiąc/20zł brutto za 13 miesięcy. CENA dla grup zorganizowanych min 10 osób NAPISZ DO NAS    a tu  dowiedz się więcej:  KLIKNIJ TU

Ceny oraz związane z nimi usługi mogą ulegać zmianie. Tj. tanieć! Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej iGadam.pl.

4. REJESTRACJA
Aby korzystać z Usług musisz posiadać ważny identyfikator igadam.pl. Aby zostać Zarejestrowanym użytkownikiem oraz posiadać swój własny Profil, musisz podać igadam.pl swoje imię i nazwisko, ważny adres email oraz inne informacje („Dane rejestracyjne"). Jako Zarejestrowany użytkownik wybierasz hasło oraz nazwę użytkownika do swojego Profilu podczas procesu rejestracji w celu możliwości korzystania z Usług.
Jesteś odpowiedzialny za utrzymywanie poufności hasła oraz konta, oraz jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania wykonywane przy użyciu Twojego hasła lub konta. Konto można używać wyłącznie indywidualnie i nie można go dzielić. Zgadzasz się:
 • korzystać ze swojego konta indywidualnie oraz nie dzielić konta z innymi
 • niezwłocznie poinformować iGadam.pl pisemnie o nieuprawnionym korzystaniu z Twojego hasła lub konta lub o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa, oraz
 • zapewnić wylogowanie ze swojego konta po zakończeniu każdej sesji.
 • iGadam.pl nie może być oraz nie będzie odpowiedzialne za jakąkolwiek utratę lub zniszczenia wynikające z niedostosowania się do przepisów Art. 4.
 • Korzystając z Usług potwierdzasz, że masz ponad 14 lat. Zgadzasz się również na:
 • podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych oraz pełnych informacji o sobie zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu rejestracji w celu korzystania z Usług, oraz
 • utrzymywać i niezwłocznie uaktualniać Dane rejestracyjne w celu zapewnienia ich prawdziwości, dokładności, aktualności oraz pełności.
W przypadku podania informacji nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niepełnych lub jeśli iGadam.pl posiada odpowiednie podstawy do podejrzeń, że informacje te są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niepełne, iGadam.pl ma prawo zawiesić lub usunąć Twoje konto lub odmówić możliwości korzystania z Usług (lub ich części) teraz oraz w przyszłości.
iGadam.pl troszczy się o bezpieczeństwo oraz prywatność wszystkich użytkowników, w szczególności dzieci. 
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dane rejestracyjne oraz inne określone informacje o Tobie podlegają naszej Polityce Prywatności, których warunki są włączone w niniejsze Warunki świadczenia usług przez odniesienie. Dane osobowe, z którymi można się dzielić na Profilu są podawane dobrowolnie oraz odpowiada za nie Zarejestrowany użytkownik. Poprzez zaznaczenie okienka wskazującego akceptację niniejszych Warunków świadczenia usług, potwierdzasz również, że rozumiesz oraz zgadzasz się na zbieranie, korzystanie z informacji oraz na ich ujawnianie zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
6. ZAWARTOŚĆ
Za wszelkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, fotografie, grafikę, wideo, wiadomości, podpisy oraz inne materiały („Treści"), zamieszczone publicznie lub przesłane prywatnie odpowiedzialność ponosi osoba, od której ta Treść pochodzi. igadam.pl nie odpowiada za Treści umieszczane, zamieszczane, przesyłane za pomocą wiadomości email, przesyłane lub w jakikolwiek inny sposób udostępniane przez Zarejestrowanego użytkownika za pośrednictwem Usługi. iGadam.pl nie kontroluje treści umieszczonych za pośrednictwem Usług oraz nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości tych Treści.
Rozumiesz, że korzystając z Usług możesz być narażony na Treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub naganne. igadam.pl pod żadnym pozorem ani w żaden sposób nie odpowiada za treści, łącznie z błędami lub pominięciami w Treści oraz utratą bądź zniszczeniami jakiegokolwiek typu poniesionymi w wyniku korzystania z treści zamieszczonych, przesłanych mailem, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Usług.
Uznajesz, że iGadam.pl nie monitoruje Treści, ale że iGadam.pl ma prawo (ale nie obowiązek) zgodnie z własnym uznaniem odmówić, przemieścić lub usunąć Treści dostępne za pośrednictwem Usług, które naruszają Warunki świadczenia usług lub w jakikolwiek inny sposób są nie do przyjęcia zgodnie z uznaniem iGadam.pl.
iGadam.pl nie rości sobie prawa do własności Treści, które umieszczasz na swoim Profilu. Zamieszczając treści na iGadam.pl, które mają być częścią Twojego Profilu, przyznajesz iGadam.pl ważną na cały świat, bezpłatną, oraz niewyłączną licencję na reprodukowanie, modyfikację, dostosowywanie oraz publikowanie Treści wyłącznie dla celów wyświetlania, rozprowadzania oraz promowania Twojego Profilu na igadam.pl. Licencja ta istnieje wyłącznie tak długo jak Ty będziesz użytkownikiem igadam.pl oraz zostanie rozwiązana w momencie usunięcia Twojego Profilu. Uznajesz jednak, że niektóre Treści (np. komentarze, posty lub wiadomości) nieumieszczone bezpośrednio w Twoim Profilu mogą pozostać po usunięciu twojego Profilu.
Zgadzasz się korzystać z Usług w sposób staranny, odpowiedni oraz zgodny z prawem oraz wstrzymywać się od umyślnego lub nieumyślnego naruszania stosownego lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego prawa, i innych praw (znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich ani innych praw własności). W szczególności zgadzasz się nie korzystać z Usług w celu:
 • a. umieszczania, zamieszczania, przesyłania mailem, przesyłania lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści, które są bezprawne, szkodliwe, grożące, napastliwe, napastujące, torturujące, zniesławiające, wulgarne, nieprzyzwoite, oszczercze, ingerujące w czyjąś prywatność, nienawistne, rasowo, etnicznie lub w jakikolwiek inny sposób nie do przyjęcia;
 • b. wyrządzania szkód osobom nieletnim w jakikolwiek sposób;
 • c. podszywania się pod osoby lub jednostki łącznie z pracownikami, liderami, przewodnikami lub hostami forum igadam.pl, ani fałszywego stwierdzania lub w jakikolwiek inny sposób błędnego interpretowania związku z osobą lub jednostką;
 • d. korzystania z Usług w celu przekierowywania do innej strony internetowej.
 • e. podrabiania nagłówków lub w inny sposób manipulowania treści przesłanych za pośrednictwem Usług w celu ukrycia jej pochodzenia;
 • f. zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą elektroniczną, przekazywania lub w inny sposób udostępniania Treści, których nie masz prawa udostępniać zgodnie z prawem lub zgodnie ze stosunkiem umownym lub powierniczym (takich jak informacje od pracowników, informacje zastrzeżone, informacje poufne zdobyte lub ujawnione Tobie w związku ze stosunkiem pracy lub na mocy umów poufności);
 • g. zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą elektroniczną, przekazywania lub w inny sposób udostępniania Treści, które naruszają jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, oraz inne prawa własności ("Prawa") którejkolwiek ze stron;
 • h. zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą elektroniczną, przekazywania lub w inny sposób udostępniania nieproszonych lub nieupoważnionych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości śmieci", „spamu", „łańcuszków", „piramid finansowych" ani innych form handlu;
 • i. zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą elektroniczną, przekazywania lub w inny sposób udostępniania materiałów zawierających wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy stworzone w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności oprogramowania komputerowego lub sprzętu albo sprzętu telekomunikacyjnego;
 • j. zakłócania normalnego toku rozmowy, powodowania szybszego „przewijania" ekranu niż takiego, który pozwala użytkownikom Usług na pisanie, lub działania w sposób negatywnie wpływający na możliwość innych użytkowników do zaangażowania się w wymianę w czasie rzeczywistym;
 • k. zakłócania lub przerywania Usług, serwerów lub sieci podłączonych do Usług, lub naruszania jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad i regulacji sieci połączonych z Usługą;
 • l. „śledzenia" lub w inny sposób nękania innych użytkowników;
 • m. zbierania i przechowywania danych osobowych innych użytkowników w związku z zakazanymi zachowaniami oraz działaniami określonymi w ustępach powyżej oraz / lub;
 • n. promowania innych stron lub usług, które nie są związane z Usługami oferowanymi przez igadam.pl.
Jeśli użytkownik zostanie zgłoszony za pogwałcenie litery lub ducha tych warunków, igadam.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania takiego konta w dowolnym momencie oraz bez ostrzeżenia.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że igadam.pl może zachować Treści i może także ujawnić Treści jeśli jest to wymagane przez prawo lub wierząc, że takie zachowanie lub ujawnienie jest niezbędne w celu: (a) przestrzegania prawa, (b) egzekwowania WŚU (c) odpowiedzi na zarzuty, że jakiekolwiek Treści naruszają prawa osób trzecich, lub (d) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego igadam.pl, użytkowników i opinii publicznej.
7. TREŚCI OSÓB TRZECICH ORAZ LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH
Strona może zawierać treści należące do osób trzecich oraz linki do innych stron internetowych ("Witryny połączone"). igadam.pl nie popiera, nie sponsoruje, nie poleca, ani w inny sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Witryny połączone. Ponadto Witryny połączone nie są pod kontrolą igadam.pl i igadam.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść lub praktyki prywatności Witryn połączonych, w tym, bez ograniczeń, linki zawarte w Witrynach połączonych lub jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje Witryn połączonych. igadam.pl może Tobie dostarczyć treści należące do osób trzecich oraz Witryny połączone wyłącznie jako udogodnienie, a włączenie tych treści osób trzecich oraz Witryn połączonych nie stanowi poparcia osób trzecich przez igadam.pl. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że igadam.pl nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystywaniem lub poleganiem na takich Treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron lub zasobów.
igadam.pl szanuje własność intelektualną innych i prosi swoich Użytkowników o to samo. igadam.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści na innych stronach internetowych, które można znaleźć lub do których można uzyskać dostęp podczas korzystania z Usług. Materiał dostępny na lub za pośrednictwem innych stron internetowych może być chroniony przez prawo autorskie i prawa własności intelektualnej dowolnego kraju. Warunki korzystania z tych stron, a nie WŚU igadam.pl regulują korzystanie z tego materiału
11. ROZWIĄZANIE
W dowolnym momencie możesz zrezygnować z Usług, przechodząc do "Informacji zwrotnych", a następnie klikając na "Usuń bezpłatne konto". Po usunięciu nie będziesz miał dostępu do swojego Profilu, a zawarte w nim informacje mogą zostać usunięte przez igadam.pl. Potwierdzasz jednak, że ​​niektóre Treści (np. komentarze, posty lub wiadomości) nie ujęte bezpośrednio w Twoim Profilu, mogą pozostać po usunięciu Twojego profilu. igadam.pl nie ponosi odpowiedzialności za usunięte informacje lub treści.
Zgadzasz się, że igadam.pl, według własnego uznania, może usunąć Twoje hasło, oraz/lub konto i usunąć i odrzucić wszelkie Treści umieszczone za pośrednictwem Usług (łącznie z, ale nie tylko Twoim Profilem, jeśli jesteś Zarejestrowanym użytkownikiem), z jakiegokolwiek powodu, w tym i bez ograniczeń, jeśli igadam.pl uważa, że ​​naruszyłeś lub działałeś niezgodnie z WŚU lub jeśli nie korzystasz z Serwisu przez okres 6 miesięcy. Wszelkie umowy ustne, pisemne lub dorozumiane łącznie z usuniętym Profilem (o ile dotyczy) oraz wszystkie jego części, według uznania igadam.pl, zostaną również rozwiązane. igadam.pl może również według własnego uznania oraz w dowolnym czasie, zaprzestać świadczenia Usług lub ich części, po lub bez powiadomienia. Zgadzasz się, że usunięcie Twojego dostępu do Usług na mocy postanowień niniejszych WŚU może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia, i zgadzasz się, że igadam.pl może natychmiast deaktywować lub usunąć twój Profil oraz wszystkie powiązane z nim informacje i pliki. igadam.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania przyszłego dostępu do tych plików lub do Usług. Zgadzasz się, że igadam.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za zablokowanie Twojego dostępu do Usług.
12. ODSPRZEDAŻ USŁUG
Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać żadnej części Usług, korzystania z Usług lub dostępu do Usług bez wyraźnej pisemnej zgody igadam.pl.
13. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zgadzasz się zwolnić od odpowiedzialności oraz zwolnić igadam.pl, zależne i stowarzyszone, pracowników, dyrektorów, agentów, posiadaczy wspólnej marki oraz innych partnerów i pracowników od wszelkich roszczeń, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, stron trzecich z powodu lub w wyniku Twoich Treści, korzystania przez Ciebie z Usług, Twojego związku z Usługami, naruszeniem przez Ciebie WŚU, lub naruszeniem przez Ciebie innych praw innych osób, bez względu na to czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem czy nie.
14. OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA
Potwierdzasz, że igadam.pl może określać ogólne zasady i ograniczenia dotyczące korzystania z Usług i może modyfikować takie zasady i ograniczenia od czasu do czasu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że igadam.pl nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub brak możliwości przechowywania wiadomości i innych form komunikacji oraz innych Treści przechowywanych lub przekazywanych w ramach Usług. Potwierdzasz, że igadam.pl zastrzega sobie prawo do usuwania kont nieaktywnych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
igadam.pl zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmiany lub zaprzestania, czasowo lub na stałe, Usług (lub jakiejkolwiek ich części) po lub bez powiadomienia. Zgadzasz się, że igadam.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani stron trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.
15. PRAWA WŁASNOŚCI IGADAM.PL
Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Usługi i wszelkie niezbędne oprogramowanie używane w związku z korzystaniem z Usług („Oprogramowanie") zawiera poufne i zastrzeżone informacje, chronione prawem własności intelektualnej i innymi ustawami. Przyjmujesz również do wiadomości i zgadzasz się, że Treści zawarte w reklamach sponsorów lub informacjach prezentowanych w ramach Usług lub przez reklamodawców są chronione prawami autorskimi, znakami handlowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami własności i prawami. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez igadam.pl lub reklamodawców, zgadzasz się nie modyfikować, wynajmować, wydzierżawiać, sprzedawać, rozprowadzać ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Usług lub Oprogramowania, w całości lub w części. Dodatkowo, rozumiesz, że może zaistnieć konieczność wyrażenia zgody na dodatkowe warunki przed rozpoczęciem korzystania z takiego Oprogramowania lub Treści stron trzecich.
igadam.pl udziela Tobie osobistego, niezbywalnego i niewyłącznego prawa oraz licencji na użytkowanie kodu obiektowego swojego Oprogramowania na pojedynczym komputerze, pod warunkiem, że nie będziesz (i nie pozwolisz osobom trzecim) kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dokonywać inżynierii wstecznej, montażu wstecznego lub w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy, sprzedawać, cedować, udzielać sublicencji, udzielać zabezpieczenia w lub w inny sposób przenosić praw do Oprogramowania. Zgadzasz się nie modyfikować Oprogramowania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, ani korzystać ze zmodyfikowanych wersji Oprogramowania, w tym (bez ograniczeń) w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do Usług. Zgadzasz się nie uzyskiwać dostępu do Usług w sposób inny niż poprzez interfejs udostępniony przez igadam.pl w celu korzystania z Usług.
16. WYŁĄCZENIE GWARANCJI ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
igadam.pl wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności.
igadam.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawę Twojej nauki języka.
igadam.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie straty danych, lub inne szkody dla biznesu wynikające z opóźnienia, błędnego dostarczenia lub niedostarczenia informacji, ograniczenia lub utraty dostępu, wad lub innych błędów, nieuprawnionego użycia związanego z udostępnieniem dostępu do Usług, lub innych interakcji z Usługami.
igadam.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób poprzez korzystanie z Usług, a Ty będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia swojego systemu komputerowego lub utratę danych w wyniku pobrania tych materiałów. Wyraźnie rozumiesz oraz zgadzasz się, że igadam.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wtórne odszkodowania lub odszkodowania z nawiązką, w tym odszkodowania za utratę zysków, dobrego imienia, użytkowania, danych lub innych nienamacalnych strat ( nawet jeśli igadam.pl zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich strat), wynikających w związku z korzystaniem z Usług.
W przypadku jakichkolwiek sporów z innym użytkownikiem spowodowanych, wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem ze Strony, zwalniasz igadam.pl z roszczeń, żądań i odszkodowań wszelkiego rodzaju i charakteru wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami.
Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, odpowiedzialność igadam.pl jest w takich krajach ograniczona zawsze w zakresie dozwolonym przez prawo.
Zrzeczenie się oraz rozdzielność Warunków. Brak wykonania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia WŚU przez igadam.pl nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie WŚU zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, strony mimo to zgadzają się, że sąd powinien dążyć do tego, aby nadać moc intencjom stron odzwierciedlonym w przepisie, a inne przepisy WŚU pozostają w pełnej mocy.
Brak praw wynikających ze współwłasności łącznej oraz niezbywalność. Zgadzasz się, że konto igadam.pl jest niezbywalne i wszelkie prawa do Twojego identyfikatora igadam.pl lub do treści umieszczonych w Twoim koncie wygasają z chwilą śmierci. Po otrzymaniu kopii aktu zgonu, Twoje konto może zostać usunięte wraz z całością treści w nim zawartych.
18. KONTAKTW razie jakichkolwiek pytań lub w celu zgłoszenia naruszeń WŚU skontaktuj się z nami pod adresem biuro[@]igadam.pl.
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2015
 
design by NetVISTOR