Polityka prywatności

 

Polityka prywatności - dokument umieszczany na witrynie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.

Polityka prywatności z reguły zawiera informacje na temat:

  • Jakie dane są zbierane od użytkowników; mogą to być dane zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez użytkownika podczas np. rejestracji;
  • W jaki sposób są wykorzystywane, a w szczególności czy są przekazywane innym firmom;
  • W jaki sposób właściciel witryny internetowej będzie się kontaktował z użytkownikiem;
  • W jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych użytkownika;
  • W jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od użytkowników.

Rejestrując konto na PORTALU iGadam.pl możesz być pewien, że Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne. iGadam.pl używa ich wyłącznie do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z umowy. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.  Na żądanie uprawnionych organów (Prokuratura, Policja) każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

iGadam.pl automatycznie pobiera dane techniczne Klienta, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dodatkowo igadam.pl może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia Klienta za pomocą, którego następuje dostęp do Usługi. Klient wyraża na rzecz igadam.pl zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze, podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych na serwerze przez home.pl, w tym powierza przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych przechowywanym na dysku serwera, o ile do przechowywania takiego zbioru danych dojdzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi przez iGadam.pl w szczególności w zakresie kopiowania zbioru danych oraz zbioru danych i innych danych po zakończeniu świadczenia Usługi. iGadam.pl gwarantuje, iż dane oraz dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez iGadam.pl dla własnych celów z wyjątkiem sytuacji, gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.

 
design by NetVISTOR